Khớp Nối Răng

2,110  1,350 

MODEL
Mã số
SIZE
Kích thước
NRS 16 Khớp nối răng Ø 16
NRS 20 Khớp nối răng Ø 20
NRS 25 Khớp nối răng Ø 25
NRS 32 Khớp nối răng Ø 32

 Chức năng : 

► Nối ống PVC vào hộp điện / ống ruột gà.

Chọn số lượng