Khớp Nối Răng

2,110  1,350 

TÊN HÀNG MÃ SP ĐƠN GIÁ GIÁ GIẢM
Khớp nối răng Ø 16 NRS 16 2,110 1,350
Khớp nối răng Ø 20 NRS 20 2,220 1,420
Khớp nối răng Ø 25 NRS 25 3,010 1,930
Khớp nối răng Ø 32 NRS 32 5,410 3,460

Chức năng : 

► Nối ống PVC vào hộp điện / ống ruột gà.

Chọn số lượng