Khớp Biến

1,230  790 

MODEL
Mã số
SIZE
Kích thước
BT 2016 Khớp biến Ø 20 ra Ø 16
BT 2520 Khớp biến Ø 25 ra Ø 20
BT 3225 Khớp biến Ø 32 ra Ø 25

Chức năng : 

► Dùng giảm ống PVC.

Chọn số lượng