DANH MỤC SẢN PHẨM

Khớp Biến

1,230  740 

TÊN HÀNG MÃ SP ĐƠN GIÁ GIÁ GIẢM
Giảm Ø20 ra Ø16 BT 2016 1,230 740
Giảm Ø25 ra Ø20 BT 2520 1,780 1,070
Giảm Ø32 ra Ø25 BT 3225 3,830 2,300

► Sản phẩm được làm bằng keo ABS.

Chức năng : 

► Dùng giảm ống PVC.

Chọn số lượng