Co có nắp

6,230  3,990 

MODEL
Mã số: 
SIZE
Kích thước:
LAB 16 L có nắp Ø 16
LAB 20 L có nắp Ø 20
LAB 25 L có nắp Ø 25
LAB 32 L có nắp Ø 32

Chức Năng : 

►  Tạo góc vuông 900 cho ống PVC Ø 16 ( L có nắp Ø 16 ).

Chọn số lượng

Danh mục: Từ khóa: