Khớp Nối Răng

2,110  1,310 

TÊN HÀNG MÃ SP ĐƠN GIÁ GIÁ GIẢM
Khớp nối răng Ø 16 NRS 16 2,110 1,310
Khớp nối răng Ø 20 NRS 20 2,220 1,380
Khớp nối răng Ø 25 NRS 25 3,010 1,870
Khớp nối răng Ø 32 NRS 32 5,410 3,350

► Sản phẩm được làm bằng keo ABS.

Chức năng : 

► Nối ống PVC vào hộp điện / ống ruột gà.

Chọn số lượng