Khớp Biến

1,230  790 

TÊN HÀNG MÃ SP ĐƠN GIÁ GIÁ GIẢM
Giảm Ø20 ra Ø16 BT 2016 1,230 790
Giảm Ø25 ra Ø20 BT 2520 1,780 1,140
Giảm Ø32 ra Ø25 BT 3225 3,830 2,450

Chức năng : 

► Dùng giảm ống PVC.

Chọn số lượng