Khớp Biến

1,230  760 

TÊN HÀNG MÃ SP ĐƠN GIÁ GIÁ GIẢM
Giảm Ø20 ra Ø16 BT 2016 1,230 760
Giảm Ø25 ra Ø20 BT 2520 1,780 1,100
Giảm Ø32 ra Ø25 BT 3225 3,830 2,370

► Sản phẩm được làm bằng keo ABS.

Chức năng : 

► Dùng giảm ống PVC.

Chọn số lượng