Đế âm lục giác (BOX TRÒN)

8,070  4,840 

TÊN HÀNG MÃ SP KÍCH THƯỚC ĐƠN GIÁ GIÁ GIẢM
Box tròn VIC 824 85 x 85 x 35 8,070 4,840
4 lỗ vàng VIC 826 90 x 90 x 35 11,090 6,650

► Box tròn được làm bằng keo PP.

► 4 lỗ vàng được làm bằng keo HI, PS.

Chức Năng:

► Sử dụng chứa đầu nối dây dẫn điện.

Chọn số lượng