Đế âm Z88 đôi

8,800  5,280 

MODEL
Mã số
SIZE
Kích thước
ASB 640 125 x 102 x 35

► Sản phẩm được làm bằng keo HI, PS.

Chức Năng

► Sử dụng cho 2 mặt đơn, (Chengli, National, Sino,…), có vách ngăn.

Chọn số lượng